Support
Topmulti
02-467-5353,063-373-4722 , 063-373-4723
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วันกองทัพอากาศ ( 27 มีนาคม )

วันที่: 13-04-2015view 1251reply 0

 

ประวัติ วันกองทัพอากาศ

วันกองทัพอากาศเริ่มต้น มีชาวต่างชาติได้มีการนำเอาเครื่องบินมาแสดงโดยมีชื่อว่าอองรีฟาร์มังและในปีเดียวกัน จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ(เสนาธิการ ทหารบก) นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) ถึงความจำเป็นและความเป็นประโยชน์ของเครื่องบินไว้เพื่อป้องกันประเทศ หลังจากนั้น มีคำสั่งให้นายทหารนักบิน จำนวน 3 นาย ได้แก่

1.นายพันโทหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ

2.นายพันตรีหลวงอาวุธสิธกร

3.นายร้อยเอกหลวงทยานพิมาฎ

ไปศึกษาวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างที่นายทหารนักบินศึกษา วิชาการบินอยู่นั้น กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน 8 ลำ หลังสำเร็จการศึกษาได้เดินทางกลับประเทศพร้อมเครื่องบินจำนวน 8 ลำที่ถูกสั่งซื้อไว้ และได้ทดลองเครื่องบินครั้งแรกในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2456 หลังจากนั้นในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2456 (ขณะนั้นประเทศไทยนับวันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงปี พ.ศ.2483) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงการบินครั้งแรกของประเทศไทย บุพการีทั้ง 3 ท่าน จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมต่อการบิน และได้เลือกเอาตำบลดอนเมือง เป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคาร สถานที่โรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น เมื่อการโยกย้ายกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องบิน ไปไว้ยังที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหม จึงได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น "กองบินทหารบก" ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้ว ตั้งแต่บัดนั้นมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"

 

ประวัติโดยสังเขป

27 มีนาคม 2457 - ยกฐานะจากแผนกการบินเป็น กองบินทหารบก โดยถือวันนี้เป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ

29 มีนาคา 2461 - ยกฐานะเป็นกรมอากาศยานทหารบก

1 ธันวาคม 2464 - เปลี่ยนชื่อจากกรมอากาศยานทหารบกเป็นกรมอากาศยาน ซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม

12 เมษายน 2487 - ยกฐานะเป็น กรมทหารอากาศ

9 เมษายน 2480  - สถาปนาเป็นกองทัพอากาศ ถือเอาวันที่27 มีนาคมเป็น วันกองทัพอากาศ

 

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.rtaf.mi.th/page.aspx?p=20

  

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 03-04-2020

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทุกประเภทในราคาย่อมเยาว์ บริการถูกใจและรวดเร็ว สิ่งพิมพ์คุณภาพดี ส่งสินค้าตรงเวลา